Veidekke ASA: INVITASJON TIL PRESENTASJON AV VEIDEKKES RESULTATER FOR 4. KVARTAL 2017

Report this content

Veidekke offentliggjør resultater for 4. kvartal 2017 torsdag 8. februar 2018 kl. 0700. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.veidekke.com

Presentasjon av resultatene holdes kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på http://veidekke.com/
Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Påmelding til presentasjonen torsdag 8. februar kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

Abonner