Veidekke ASA: Kansellerer forslaget til utbytte

Report this content

Styret og konsernledelsen i Veidekke ASA tar grep for å stå bedre rustet til å håndtere en uavklart situasjon skapt av COVID-19-pandemien. Styret har, i samråd med Veidekkes konsernledelse, besluttet å kansellere det tidligere annonserte forslaget om å betale et utbytte på 5 kroner per aksje for 2019.

Virusutbruddet har foreløpig hatt begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget til selskapet. Veidekke frykter imidlertid at pandemien vil skape betydelig markedsusikkerhet i tiden som kommer. På grunn av usikkerheten pandemien allerede har forårsaket, har styret besluttet å kansellere det tidligere annonserte utbytteforslaget og foreslå for selskapets ordinære generalforsamling 6. mai at det ikke blir utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019.

– Vi har forventning til at de omfattende restriksjonene for å redusere spredningen av koronaviruset gir resultater. Tiltakene har imidlertid skapt stor usikkerhet for eksisterende virksomhet og fremtidig markedsutvikling for Veidekke. For å være føre var har styret besluttet å kansellere forslaget om utbytte for 2019. Veidekke har alltid prioritert utbytte, og det skal vi fortsette med: Vi har en klar ambisjon om å betale utbytte på et senere tidspunkt, dersom situasjonen tillater det, sier styreleder i Veidekke, Svein Richard Brandtzæg.

Veidekke har en sterk balanse, med god likviditet og uutnyttede kredittfasiliteter. Ved å kansellere ordinært utbytte styrker Veidekke selskapets likviditet med NOK 675 millioner. I tillegg til å kansellere forslaget om utbytte for regnskapsåret 2019, stanser selskapet midlertidig også alle planlagte investeringer. Dersom omstendighetene tillater det, vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt for å vedta et ekstraordinært utbytte.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no
Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner