Veidekke ASA: Kjøper Grande Entreprenør AS

Veidekke Entreprenør har inngått intensjonsavtale om å kjøpe 80 % av aksjene i Grande Entreprenør AS i Verdal. - Grande er den ledende entreprenøren i Nord-Trøndelag, et spennende markedsområde der Veidekke i dag har liten byggevirksomhet. Vi har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp de senere årene styrket vår posisjon betydelig i Trøndelag. Grande vil passe perfekt inn i vår satsing i denne viktige regionen, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Grande Entreprenør har siden starten i 1953 vært en lokal entreprenør i Verdal og Nord-Trøndelag med samfunnsengasjement og fokus på utvikling av lokalsamfunnet og regionen. Med sine 200 ansatte har de erfaring med alle typer entrepriser og kompetanse på prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Grande Entreprenør AS legger vekt på seriøsitet og soliditet, og omsetningen de siste årene har ligget på drøyt 550 millioner kroner ekskl. mva.

- I Midt-Norge har Veidekke de siste årene styrket posisjonen ved kjøpet av Tore Løkke AS (80 %) og Reinertsen. Med Grande Entreprenør på laget vil vi dekke hele det nye Trøndelag fylke. Vi får en samlet entreprenøromsetning på mer enn to milliarder kroner i landsdelen, i tillegg til Veidekkes omfattende eiendom-, asfalt- pukk og grusvirksomhet, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag.

- Vi har samme tro som Grande Entreprenør på skikkelig håndverk i bunnen av alt vi gjør gjennom satsingen på egne fagarbeidere og lærlinger. Vi ser derfor frem til å utvikle oss sammen til beste for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere, avslutter Brovold.

- Det er en spennende utvikling i markedet mot større og mer komplekse prosjekter kombinert med digitalisering og miljøkrav. Sammen med Veidekke får vi økt kompetanse og en styrket posisjon fremover. Vi har over tid sett at Veidekke er den riksentreprenøren som har en forretningsfilosofi som ligner mest på vår, blant annet på verdier, menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og satsning på fagkompetanse. Når vi nå får Norges største entreprenør som hovedeier, er vi trygge på at Grande Entreprenør kan utvikles videre, sier daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør AS.

Det forventes at endelig avtale inngås i løpet av januar under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjennelse.

På bildet (f.v.): Daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør, adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør, styreformann Kåre Hynne i Grande Entreprenør og distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør, tlf 90 77 28 19, stale.brovold@veidekke.no
Daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør, tlf 95 24 85 41, morten.hynne@grande-entreprenor.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Entreprenør, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12