Veidekke ASA: Kontrakt på Munchmuseet

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å utføre anleggsarbeidet for det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Kontraktssummen er på 215 millioner kroner ekskl. mva.

Munchmuseets samlinger er et av Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, med de forpliktelser og muligheter dette representerer. Et moderne og fremtidsrettet museumsbygg i Bjørvika vil bidra til at samlingene når ut til et bredt publikum og nye brukergrupper, og vil styrke Oslos profil som internasjonal kulturby.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått en stor aktør til et vanskelig prosjekt med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er viktig for oss å ha en god samarbeidspartner/ kontraktspartner, sa administrerende direktør Eli Grimsby i Kultur- og Idrettsbygg ved kontraktsigneringen mandag.

- Vi takker for tilliten. Dette er et veldig spennende og utfordrende prosjekt, og vi er veldig glade for å ha vunnet kontrakten. Både Veidekke og Kultur- og idrettsbygg har veldig kompetente team på prosjektet, og det er viktig for at vi skal lykkes sammen, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kontrakten ble signert. 

Det nye Munchmuseet skal ligge ytterst på Paulsenkaia i Bjørvika og blir nabo til Operaen, som Veidekke også har bygd. Arbeidene starter opp i september og avsluttes i løpet av sommeren 2016.

Billedtekst: Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (t.v.) og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg signerer kontrakten. (Foto: Anne-Beth Jensen/Byggeindustrien)

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Bente Lillestøl i Veidekke, tlf 90 88 04 69  bente.lillestol@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, 97 40 87 07, haakonberg.jensen@o22.oslo.kommune.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker