Veidekke ASA: Lavere salg - fortsatt høy produksjon

Veidekke solgte 187 boliger i tredje kvartal 2017. Antallet boliger i produksjon er 3 251 med en salgsgrad på 86 %. Totalt har Veidekke solgt boliger for 900 millioner kroner i tredje kvartal 2017.

Veidekke har solgt færre boliger i tredje kvartal enn i de to foregående kvartalene. Det lave salget i kvartalet skyldes høy salgsgrad i pågående prosjekter, og at kun to prosjekter er salgsstartet i perioden.

I løpet av tredje kvartal har Veidekke solgt 187 boliger til en verdi av 900 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 660 millioner. Antall boliger i produksjon var ved kvartalsslutt 3 251. Veidekkes andel av boliger i produksjon var 2 505. Tilsvarende tall i andre kvartal 2017 var 3 564 hvorav Veidekkes andel var 2 890. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 86 %.

- Det lave boligsalget i kvartalet er et resultat av få boliger til salgs. De store salgsvolumene i foregående kvartal sikrer en fortsatt høy produksjon, sier konsernsjef Arne Giske. Det er fremdeles stor interesse for prosjektene våre, men vi opplever at kundene bruker noe lenger tid på kjøpsprosessen. Dette er spesielt merkbart i Oslo, mens det i Stockholm og i de andre byene i Norge og Sverige er en mer normal markedssituasjon, avslutter Giske.

Boligsalgstallene for Veidekke pr tredje kvartal 2017:

Boligsalget 3. kvartal brutto (1)
2017 (2016)
3. kvartal netto (2)
2017 (2016)
12 mnd rullerende boligsalg (1)
Norge 72 (165) 46 (84) 538
Sverige 115 (152) 96 (135) 877
Totalt 187 (317) 142 (219) 1 415
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.