Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25 juni 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 80,4876. Etter dette har Stiftelsen 195 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner