Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. juni 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 83,2385. Etter dette har Stiftelsen 145 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner