Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Ann Christin Andersen, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 21. juni 2018 kjøpt 2 400 aksjer i Veidekke til kurs 83,25. Etter kjøpet har Ann Christin Andersen en beholdning på 5 700 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner