Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Hans von Uthmann, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 19. mai 2018 kjøpt 3 300 aksjer i Veidekke til kurs 86,00. Etter kjøpet har Hans von Uthmann en beholdning på 3 300 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner