Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. juni 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85, 4712. Etter dette har Stiftelsen 99 929 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner