Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. mai 2018 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 92,1622. Etter dette har Stiftelsen 425 573 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet til ledende ansatte i mai 2018, det vises til børsmelding av 14 mai 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner