Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. mai 2018 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,8232. Etter dette har Stiftelsen 325 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner