Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. mai 2018 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,9192. Etter dette har Stiftelsen 275 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner