Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. mai 2018 kjøpt 60 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,2158. Etter dette har Stiftelsen 245 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner