Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. mai 2018 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,6672. Etter dette har Stiftelsen 185 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner