Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. mai 2018 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,6483. Etter dette har Stiftelsen 165 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner