Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. mars 2018 kjøpt 1 250 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,50. Etter dette har Stiftelsen 147 077 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner