Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 1. mars 2018 solgt 455 aksjer i Veidekke til kurs 88,20. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 7 660 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner