Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. februar 2018 kjøpt 12 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,5627. Etter dette har Stiftelsen 145 827 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner