Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. februar 2018 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,1459. Etter dette har Stiftelsen 133 327 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner