Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27.november 2017 kjøpt 800 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 86,6255. Etter dette har Stiftelsen 116 906 aksjer i Veidekke.

Ansatte i Veidekke kjøpte 1 103 969 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2017, jfr. børsmelding 20. november 2017. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2017. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner