Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Ingolv Høyland, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 24. november 2017 kjøpt 1 000 aksjer i Veidekke til kurs 86,00. Etter kjøpet har Ingolv Høyland en beholdning på 5 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner