Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. november 2017 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,3088. Etter dette har Stiftelsen 400 875 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner