Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. november 2017 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 83,6773. Etter dette har Stiftelsen 368 875 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner