Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,0460. Etter dette har Stiftelsen 348 875 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner