Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. november 2017 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,6018. Etter dette har Stiftelsen 338 875 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner