Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. oktober 2017 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,85. Etter dette har Stiftelsen 313 820 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner