Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. oktober 2017 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 100,50. Etter dette har Stiftelsen 263 820 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner