Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 99,10. Etter dette har Stiftelsen 213 820 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner