Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,30. Etter dette har Stiftelsen 216 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner