Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,95. Etter dette har Stiftelsen 206 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner