Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 103,00. Etter dette har Stiftelsen 196 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner