Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,80. Etter dette har Stiftelsen 186 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner