Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. september 2017 kjøpt 9 767 aksjer i Veidekke til kurs kr 103,3395. Etter dette har Stiftelsen 176 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner