Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. august 2017 kjøpt 3 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,5833. Etter dette har Stiftelsen 166 806 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner