Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Lars Erik Lund, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 30. august 2017 kjøpt 10.000 aksjer i Veidekke til kurs 95,50. Etter kjøpet har Lars Erik Lund en beholdning på 12.600 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner