Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. august 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 95,80. Etter dette har Stiftelsen 150 806 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner