Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. august 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 96,2417. Etter dette har Stiftelsen 140 806 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner