Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. august 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,1925. Etter dette har Stiftelsen 100 806 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner