Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Kristoffer Eide Hoen, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 18. august 2017 kjøpt 250 aksjer i Veidekke til kurs 99,00. Etter kjøpet har Kristoffer Eide Hoen en beholdning på 10 875 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner