Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 28. juni 2017 solgt 2 900 aksjer i Veidekke til kurs 109,00. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 7 375 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner