Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Ingolv Høyland, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 8. juni 2017 kjøpt 4 000 aksjer i Veidekke til kurs 113,50. Etter kjøpet har Ingolv Høyland en beholdning på 4 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner