Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. mai 2017 kjøpt 600 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 113,75 Etter dette har Stiftelsen 87 806 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 832 855 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2017, jfr. børsmelding 19. mai 2017. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2017. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner