Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Ann-Christin Andersen, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 19. mai 2017 kjøpt 1 300 aksjer i Veidekke til kurs 113,50. Etter salget har Ann-Christin Andersen en beholdning på 3 300 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner