Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mai 2017 kjøpt 7 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 114,68. Etter dette har Stiftelsen 322 661 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner