Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. april 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 114,50. Etter dette har Stiftelsen 315 911 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner