Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. april 2017 kjøpt 7 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 114,00. Etter dette har Stiftelsen 305 911 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner