Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. mars 2017 kjøpt 6 677 aksjer i Veidekke til kurs kr 113,37. Etter dette har Stiftelsen 294 309 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner