Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. mars 2017 kjøpt 916 aksjer i Veidekke til kurs kr 112,50. Etter dette har Stiftelsen 287 632 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner