Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. mars 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 115,00. Etter dette har Stiftelsen 286 716 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner